Inteligentní zabezpečení IT

Ochraňte svoje podnikání a uživatele. Kdykoliv. Kdekoliv.

Touch the future. #DigitalOrganization

Inteligentní bezpečnostbezpečnost je snadná - prevence, detekce a reakce

Kybernetická bezpečnost prochází dramatickou změnou. S rostoucím množstvím útoků na uživatele a organizace je stále větší výzvou zajistit bezpečný provoz v rámci organizací. journey-item text-dark" bezpečnost je nikdy nekončící proces, je to cesta, nikoliv cíl. Ačkoliv proces kybernetické bezpečnosti má mnoho různých strategií a aktivit, můžeme je všechny seskupit do tří základních fází - prevence, detekce a reakce. Změna provedená v jedné fázi přímo ovlivňuje fáze ostatní. Kybernetická bezpečnost je živoucím cyklem konstantních změn, především proto, aby bylo možné včasně reagovat na stále nové vnější hrozby, zákony či nařízení. V neposlední řadě je důležité si uvědomit, že útočník je již ve vaší organizaci - váš uživatel.

Cílem kybernetické bezpečnosti je zajištění:

 • Důvěrnosti: informace může zobrazit či získat pouze osoba, která je k tomu oprávněna.
 • Integrity: Informace či data nesmí být narušeny, upraveny či zničeny.
 • Dostupnosti: informace musí být dostupná ve chvíli, kdy ji oprávněná osoba potřebuje.

Získejte náskok v kybernetické bezpečnosti s KPCS:

 • Zvyšte bezpečnost uživatelů a dat.
 • Snižte náklady spojené s řízením rizik kybernetické bezpečnosti.
 • Sjednoťte IT a provozní bezpečnost (OT security) - je to jeden svět.
moderní zarizeni

Průvodce inteligentní bezpečností

 • Vaše možnosti

  vyhodnocení současného stavu vaší organizace a pomoc při utváření digitální vize

 • Základy řešení

  analýza prostředí a definice struktury a governance potřebné pro implementaci nového řešení

 • Implementace řešení

  doručení a nasazení řešení na základě ověřených konceptů

 • Adopce řešení

  se zaměřením, aby vaše organizace a uživatelé přijali nové řešení, a plně využili jeho výhody

 • Spravovaná služba

  zajištění provozu a kontinuálního rozvoje řešení pro naplnění budoucích potřeb organizace

Krok 1: Scénáře vašich možnostívyhodnocení současného stavu vaší organizace a pomoc při utváření digitální vize

 • Máte pod kontrolou všechna aktiva a pasiva, která jsou v organizaci? Máte jejich výčet?
 • Máte k dispozici pravidla, procesy, governance s ohledem na kybernetickou bezpečnost?
 • Využíváte plně nejnovější cloudové technologie a možnosti?
 • Máte zajištěnu bezpečnost a provoz operačních systémů?

Možností, jak v dnešní době pracovat se zařízeními v on-premise a cloudu je celá řada. Hybridní scénáře přináší to nejlepší z obou světů. Poznejte vaše možnosti.

Business workshop

Naše řešení

 • Nabízíme vám ty nejlepší specialisty se zaměřením na technologie Microsoft a kybernetickou bezpečnost, kteří vám pomohou porozumět vašemu současnému stavu a najít nové příležitosti.
 • Využijte osvědčených postupů a ověřené metodologie v oblasti kybernetické bezpečnosti.
 • Pomůžeme vám posoudit digitální vyspělost vaší organizace, připravenost na cloud, stav zabezpečení a získáte přehled o nejdůležitějších hrozbách.

Vaše benefity

 • Dozvíte se o moderních způsobech řízení rizik spojených s kybernetickou bezpečností, které pomohou zvýšit důvěru ve vaše IT.
 • Získáte přehled o výhodách využití hybridního zabezpečení organizace.
 • Získáte lepší přehled o svém současném stavu.
 • Vaše organizace získá přehled o tom, jaké kroky byste měli podniknout.

Jak postupujeme?

 • Připravte se na workshop plný inspirací a možností, jak je možné oblast řešit. Používáme znalosti, které jsme nabyli u mnoha obdobných projektů a zákazníků.
 • Výstupem je zpráva s popisem vaší aktuální situace a stavu s popisem možností, jak realizovat vaši digitální vizi.
 • Pokračováním může být provedení ukázky, čeho je možné s technologiemi dosáhnout.

Krok 2: Základy řešeníanalýza prostředí a definice struktury a governance potřebné pro implementaci nového řešení

 • Rozumíte všem aspektům, které souvisí s řízením kybernetické bezpečnosti - prevence, detekce, reakce?
 • Víte, co je třeba vzít do úvahy z hlediska bezpečnosti?
 • Máte zkušenosti, procesy a možnosti související s řízením rizik?
 • Provozujete kontinuální sledování toho, zda zařízení či data nebyla kompromitována?
web image

Naše řešení

 • Společně vytvoříme návrh toho, jak by měl vypadat životní cyklus řízení kybernetické bezpečnosti.
 • Pomůžeme připravit odpovídající procesy ve vaší organizaci i s ohledem na právní normy.
 • Získáte kroky, které je nutné podniknout v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Vaše benefity

 • Získáte kompletní sadu návrhů a dokumentů v oblasti kybernetické bezpečnosti na základě osvědčené praxe KPCS.
 • Získáte blueprint řízení prevence, detekce a reakce na kybernetické hrozby.

S našimi zákazníky pracujeme vždy v úzké spolupráci, pracujeme jako jeden tým. Tímto přístupem zajistíme plnění všech projektových požadavků, ale také adopci nových řešení v organizaci zákazníka.

Jak postupujeme?

 • Pomůžeme vám rozhodnout, kterým klíčovým oblastem se věnovat.
 • Zorganizujeme workshopy s odpovědnými osobami ve vaší organizaci - a to nejenom s IT.
 • Doručíme úplnou architekturu oblasti kybernetické bezpečnosti se zohledněnými podmínkami vaší organizace, např. provoz Active Directory, Azure, Office 365, výrobní systémy, vyhrazené systémy, governance.

Krok 3: Implementace řešenídoručení a nasazení řešení na základě ověřených konceptů

 • Vaše předchozí transformační projekty nedopadly dobře? Neposkytly očekávané výsledky, vaše organizace nevyužívá všech benefitů projektu?
 • Jsou vaše IT projekty zpožděné a nad rámec rozpočtu?
 • Přejete si partnera, který rozumí vašim obchodním cílům a přitom chápe důvody cloudu a potřeby bezpečnosti?

S našimi zákazníky pracujeme vždy v úzké spolupráci, pracujeme jako jeden tým. Tímto přístupem zajistíme plnění všech projektových požadavků, ale také adopci nových řešení v organizaci zákazníka.

web image

Naše řešení

 • Skutečně rozumíme tomu, co vše je spojené s kybernetickou bezpečností , jaké jsou požadavky na bezpečnost v hybridním IT a výrobních technologií.
 • Máme celou řadu osvědčených postupů, nástrojů a řešení, což zajistí spolehlivou transformaci, minimalizované výpadky pro uživatele.
 • Náš flexibilní tým konzultantů v České republice a USA zajistí, že váš projekt doručí špičkoví konzultanti.

Vaše benefity

 • Jste součástí projektu, máte nad ním plnou kontrolu. Náš projektový tým je připraven na změny reagovat rychle a efektivně.
 • Ušetříte čas a finanční prostředky, neboť transformační projekt bude dodán dle definovaného rozsahu a plánu.

Jak postupujeme?

 • Dodáme dokumentaci, a to včetně projektového plánu, technické, bezpečnostní dokumentace a akceptačních testů pro ověření funkcionality řešení.
 • Můžeme nabídnout přepracování a optimalizaci stávajících řešení a vývoj nových řešení plně využívajících cloudové funkce.
 • Poskytneme vám jasný seznam a pokyny pro budoucí optimalizaci infrastruktury pro dosažení větší návratnosti investic.
 • Konečným výsledkem je perfektně fungující řízení procesu kybernetické bezpečnosti, odpovídající potřebám vaší organizace.

Krok 4: Adopcese zaměřením, aby vaše organizace a uživatelé přijali nové řešení, a plně využili jeho výhody

 • Jste si jisti, že vaše organizace je schopna spolupracovat jako jeden celek, aby dosáhla cílů stanovených na začátku projektu?
 • Mají správní lidé potřebný přístup k nástrojům ve správný čas?
 • Jsou vaši zaměstnanci zmateni z řady nástrojů, které mají k dispozici?
 • Řídíte školení svých zaměstnanců poutavě a efektivně?

Podle společnosti Gartner je v IT standard pro přijetí nových technologií uživatelem pouze 43 %. To je pro IT problém, protože zaostáváme ve srovnání se zdravotnictvím, výrobou, maloobchodem a dalšími, kteří obecně přijímají nové technologie mnohem dříve a s mnohem větším nadšením. To znamená, že nejen IT zaostává v tom, že je otevřeno dělat věci efektivněji, ale také je opravdu neúspěšné v přijímání nových řešení.

Uzivatele pracuji s technologii

Naše řešení

 • Osvědčené modely adopce zajistí, že vaši zaměstnanci začnou nové technologie využívat.
 • Pomůžeme vám vytvořit příručku pro správné používání vašich nových řešení.
 • Spolu s vámi vytvoříme plán výhod, který podrobně popisuje, jak by měly být výhody vašeho nového řešení realizovány a měřeny.

Vaše benefity

 • Členové vašeho týmu IT budou rozumět procesům, jejich rolím a potřebným schopnostem a dovednostem.
 • Získáte plnou návratnost své investice, neboť nové technologie budou skutečně používány správným způsobem.

Jak postupujeme?

 • Podporujeme vás v motivaci vašich zaměstnanců zdůrazňováním klíčových výhod nového řešení, jejich školením a v případě potřeby poskytováním podpory.
 • Naše adopční programy a zapojení uživatelů vám pomohou nominovat ambasadory v organizaci, kteří pomáhají svým kolegům a spolupracují při neustálém rozvoji způsobů práce.
 • Dodáme plán benefitů plynoucích z projektu a školicí materiály včetně videí.

Krok 5: Spravovaná služba zajištění provozu a kontinuálního rozvoje řešení pro naplnění budoucích potřeb organizace

 • Je těžké udržet krok se všemi novými funkcemi nejenom cloudové platformy a mít trvalý přehled na riziky?
 • Máte partnera, který umí nejen provozovat a spravovat cloudová prostředí, ale co je důležitější, neustále vyvíjet a optimalizovat prostředí společně s vašimi odborníky?
 • Je klíčovou kompetencí a činností vašeho IT týmu provozování stabilního IT prostředí?

Váš interní tým IT specialistů se zaměřuje primárně na udržení provozu a podporu koncových uživatelů. Zbývá tak méně času na sledování trendů IT, bezpečnostních rizik spojených s provozem IT. Můžete využít výhod Spravované služby, kde za vaším IT týmem stojí odborníci z KPCS.

spravce dohlizi na technologii

Naše řešení

 • Námi spravované služby jsou neustále aktualizovány a provozovány v souladu se standardy a doporučeními výrobce.
 • Pomáháme také udržovat vaše procesy, journey-item text-dark" bezpečnost a řízení identit s měnícími se obchodními potřebami.
 • Poskytujeme vám nejnovější informace o změnách v technologiích, vašich obchodních příležitostech a v případě potřeby nabízíme školení.

Vaše benefity

 • Vaše služby budou mít výjimečnou dostupnost.
 • Budete mít možnost se zaměřit na vaše podnikání a uživatele, namísto na provoz technologií.
 • Získáte proaktivní přístup a možnost strategického plánování IT služeb.

Jak postupujeme?

 • Nabízíme spolehlivé spravované on-prem a cloudové služby včetně aktualizací, monitorování a podpory 24/7.
 • Nabízíme službu neustálého rozvoje s průběžně aktualizovaným plánem, dedikovaný Service Level Manager (SLM) a specialisty na infrastrukturu, kteří vám pomohou maximalizovat vaše výhody spojené se spravovanou službou.
 • Pravidelně dodáváme aktualizace systému, aktualizované road mapy, plánované změny a dopady, školicí materiály a videa.