Fúze a akvizice

Digitalizujte své organizační změny.

Touch the future. #DigitalOrganization

web image

Jak porozumět strategicým hodnotám IT v oblasti fúzí a akvizic

Fúze a akvizice mohou být složité pro každého, ať už jste nadnárodní společnost nebo malá firma.

Se zvyšujícím se počtem fúzí a akvizic stále více společností hledá způsoby, kterými by mohly zajistit hladký průběh integrace. Snaží se získat maximum znalostí, aby mohly co nejlépe posoudit současný stav, navrhnout ten cílový a následně dosáhnout úspěšné integrace. Stává se, a všichni jsme již o takových případech jistě slyšeli, že některá z fúzí či akvizic nedopadla přesně podle představ managementu. A to i přes to, že se třeba zdálo, že je vše na dobré cestě, se výsledný synergický efekt nedostavil. Samozřejmě je možné následně sáhnout k doplňkovým strategiím a navýšit finanční rozpočet, aby se původní představy naplnily, ale každý se raději něčemu takovému vyhýbá. Bohužel často nedopadá dobře technologická část integrace. A to obvykle proto, že během příprav a realizace nebyl kladen dostatečný důraz na tuto oblast.

Jedním z důvodů je, že vedoucí pracovníci IT oddělení a provozu často nebývají zapojeni do příprav samotné integrace. Management společnosti tím pádem přichází o celou řadu cenných informací, zejména o praktické informace spojené s integrací a zároveň o informace o finanční stránce procesu. Pak nemůže dosáhnout reálného odhadu finančních úspor z integrace a současně ani pochopit, co je zapotřebí zajistit při integraci informačních systémů dvou společností. Tyto klíčové informace jsou často přehlíženy. V rámci našich předchozích zkušeností se správou integrovaných systémů jsme zjistili, že 50 – 60 % aktivit souvisejících s plánováním integrace úzce souvisí s informačními technologiemi daných společností. A většina vzniklých problémů během slučování v oblasti IT jednoznačně souvisí s podceněním této oblasti v raných fázích plánování integrace či postintegračním procesu.

IT je zásadní oblastí pro úspěšnou integraci a podporuje mnoho důležitých integračních aktivit. Bývá často identifikováno jako základní příčina nezdařených akvizic či fúzí a snahy o odprodej kvůli špatné integraci platformy IT, neefektivním procesům či selhání IT při podpoře obchodní synergie.

Klíčové otázky

Odpovíte-li na jakoukoliv z těchto otázek “Ano”, existuje prostor pro zlepšení, který integraci usnadní.

1. Aplikace a technologická architektura

Spoléháte se více na vlastní technologie nebo na dodavatelské řešení?

2. IT infrastruktura

Máte mnoho malých datacenter v lokalitách s drahým provozem?

3. Produktivita práce

Máte rozdílné procesy v různých lokalitách?

4. Zajišťování zdrojů

Existuje mnoho malých dodavatelů poskytujících dodávky, které by mohly být realizovány od menšího počtu větších dodavatelů?

5. Řízení poptávky

Nedokážou manažeři společností dát prioritu IT potřebám a tvrdí, že "všechno je důležité"?

6. Organizace a řízení

Tráví správa IT hodně času tzv. “hašením požárů”?
web image
web image

Převezměte kontrolu nad riziky

Riziko či narušení lze dramaticky snížit pomocí analýz, plánování a komunikace. Plánování a správa IT je rozhodující pro to, aby proces fúze/akvizice proběhl úspěšně a hladce. Zajistěte, aby nedocházelo k přehlížení IT, a seznamte se s oblastmi, kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost, počínaje:
  • IT integrační přístup
  • Správa IT smluv včetně licencí
  • Přesuny uživatelů včetně jejich zařízení
  • Změny v síťové infrastruktuře a serverů
  • Správa domén
  • Princip současné správy infrastruktury
  • Regulace a soulad s předpisy
  • Činnosti po fúzi