Podpora IT a provozu

Bojíte se výpadku vašeho IT?

Touch the future. #DigitalOrganization

Service Operation a PodporaKdyž se věci stávají kritickými - počítejte s námi!

Váš IT provoz je dozajista pod kontrolou. Přesto se čas od času vyskytnou problémy a incidenty, které by mohly být vyřešeny mnohem rychleji, pokud by za vámi stál někdo s velkými zkušenostmi a rozsáhlými znalostmi, než interní tým hledající řešení. Profitujte z odborných znalostí a mnohaletých zkušeností s provozem společnosti KPCS: známe všechny části IT infrastruktur a specializujeme se na rychlé nalezení cesty i ve složitých prostředích.

V případě potřeby nabízí KPCS IT podporu téměř pro všechny technologie běžně používané na trhu. Naši odborníci v oblasti IT vám pomohou s podrobnou analýzou, hodnocením a v případě potřeby i s řešením problémů. Jsme s vámi - kompetentní, rychlí, a pokud je to nutné - nepřetržitě, telefonicky nebo vzdáleným přístupem. Individuálně dohodnuté SLA činí náklady transparentními a predikovatelnými.

web image

Co všechno můžete získat s podporou KPCS?

1. Reaktivní podpora

 • Řešení incidentů vedoucí k obnovení provozu služby
 • Řešení incidentů vedoucí k odstranění chyb služby

2. Proaktivní podpora

 • Health Check - proaktivní kontroly systémů
 • Doporučení a plánování
 • Preventivní aktivity pro předcházení problémů

3. Service Level Agreement (SLA)

Přesně definovaná doba reakce a započetí řešení.
 • Bronze: 9:00-17:00, reakce do čtyř hodin
 • Silver: 8:00-18:00, reakce do dvou hodin
 • Gold: 24/7, reakce do jedné hodiny

4. Service Level Management (SLM)

 • Vyhodnocování dodržování SLA
 • Optimalizace nastavení podpory
 • Optimalizace nákladů spojených s podporou a provozem

5. Microsoft Premier Support

Nedokážou manažeři společností dát prioritu IT potřebám a tvrdí, že "všechno je důležité"? Obraťte se na nás.

6. Kategorie aktivit podpory

Jednotlivé katagorie odpovídají definici provozu IT v rámci ITIL
 • Požadavky - Requests
 • Incidenty - Incidents
 • Problémy - Problems
 • Změny - Changes
web image

Převezměte kontrolu nad riziky

Riziko či narušení provozu lze dramaticky snížit pomocí profesionální IT podpory. Správné plánování a provoz IT je kritickým pro moderní digitální organizace. Rizika spojená s provozem IT se mohou týkat:
 • Zvyšování spolehlivosti provozu IT
 • Vylepšení efektivity provozu IT
 • Kritické myšlení v případě incidentu
 • Snížení ztrát způsobených špatně identifikovanými riziky
 • Včasná identifikace bezpečnostních incidentů
 • Nižší náklady na dodržování předpisů
 • Snížení možných škod z budoucích rizik