Jak žijeme v KPCS

Naše firemní kultura není jen o práci.

Touch the future. #DigitalOrganization

KPCS je o podnikatelském smýšlenía vášní řešit věci komplexně

KPCS vyrostla z malé start-up společnosti s cílem stát se evropským hráčem v komunitě Microsoft. Máme za sebou téměř 15 let historie a před sebou vzrušující budoucnost. Firemní kultura KPCS je založena na lidech, kteří se nebojí odpovědnosti a vytvářejí s využitím týmové spolupráce inovativní řešení. Dokončujeme, co začneme, a pokračujeme tam, kde jiní končí. Víme ale také, jak se bavit a brát život i z jiné, než pracovní stránky.

  • Můžete růst s námi: díky úzkému partnerství se společností Microsoft a sdílením znalostí a zkušeností s kolegy
  • U nás si to užijete: zapojením se do mnoha pracovních (i mimopracovních) aktivit
  • Věříme si: důvěra a spolupráce jsou pro nás základem
  • Je od koho se učit: připojte se ke komunitě mnoha talentovaných lidí, z nichž mnozí jsou uznáváni jako Microsoft Most Valuable Professional (MVP)
web image

Service DesignVytváříme inovativní vize a produkty

Dnešní zákazníci očekávají jedinečnou, personalizovanou službu. Je to logické – každému vyhovuje něco jiného. Design služeb v kombinaci s využitím zákaznických dat umožňuje dodávat zákazníkům jedinečné řešení v každé fázi jeho digitální cesty. Zásady designu zaměřené na zákazníka a nepřetržitá spolupráce s koncovými uživateli, servisními pracovníky a managementem, který je odpovědný za rozhodování, nám umožňují vytvářet služby, které jsou přínosné, uživatelsky přívětivé a pro zákazníka ziskové. Vysoce kvalitní design služeb, který využíváme, je sada nástrojů a kompetencí, které pomáhají vytvářet služby s vysokou využitelností a dostupností. A to naši architekti ovládají skvěle.

Ale nejde jen o projekty, velmi často se naši architekti podílejí také na předprodejních aktivitách a odborných diskusích se zákazníky. Mají rozsáhlé znalosti nejen technické povahy, ale jsou schopni přiblížit technologii podnikání zákazníkům. Díky těmto znalostem také velmi často v KPCS spolupracují na tvorbě nových produktů a služeb.

Service TransitionPoskytujme ty nejlepší zkušenosti z celého spektra projektů

Konzultanti KPCS mají velmi důležitou roli, protože úzce spolupracují s našimi zákazníky na nejrůznějších projektech. Podporují je při zavádění nových technologií a podnikových řešení s cílem dosažení maximalizace podnikového výkonu. Řešení, která dodáváme, jsou zaměřena na technologie společnosti Microsoft a soustřeďují se na témata digitalizace a cloudových řešení, zejména Microsoft 365 nebo Microsoft Azure. Naši konzultanti jsou vysoce kvalifikovaní profesionálové, kteří mají hluboké znalosti o podnikání a technologii našich zákazníků. Díky tomu jasně chápou požadavky zákazníků a dodávají jim ta nejlepší řešení.

Klíčem k úspěchu projektu je spolupráce s našimi architekty řešení a projektovými manažery. Většina našich špičkových architektů řešení začínala v minulosti právě na pozici konzultanta.

web image
web image

Service OperationsPoskytujeme to nejlepší na základě hlubokých zkušeností z práce se zákazníky

Náš tým zákaznické podpory je zodpovědný za zajištění včasné a kvalitní podpory poskytovaných služeb. Chceme zákazníkům nabídnout ten nejlepší zákaznický zážitek. Náš tým podpory je uznáván pro své vynikají znalosti a zkušenosti a také pro vášeň poskytovat služby zákazníkům tím nejlepším možným způsobem.

Realizované projekty obvykle přecházejí na podporu nebo provoz. Z tohoto důvodu je tým zákaznické podpory nezbytný pro úspěch podnikání zákazníka, ale také pro dosažení hodnoty dodaných projektů z dlouhodobého pohledu. Nedílnou součástí činností oddělení je provoz a podpora našich vlastních produktů. Zde je nutné spolupracovat s ostatními týmy v KPCS pro změnu, zlepšení nebo zavedení nových služeb.

Project ManagementMáme všechno pod kontrolou

Co dělá projektový manažer? Všechno!

Hlavním cílem našeho týmu projektového managementu je zajistit bezproblémové dodání projektů všeho druhu. Od předprodejní podpory, koordinace zdrojů po rozpočet projektu a stanovení plánu. Role projektových manažerů se liší podle jejich zkušeností – od absolventů až po seniorní odborníky. Začínající projektový manažer u nás obvykle startuje kariéru v roli koordinátora projektu nebo služby. Následně začne velmi úzce spolupracovat s našimi zákazníky a vytvářet digitální řešení, která jim pomáhají řídit jejich podnikání a provoz. V našem projektovém týmu používáme metodiku PMI.

Práce projektového manažera v KPCS není ale jen o odborných znalostech – je potřeba umět vyjednávat, být empatický a ochotný pomáhat, být leadrem a být schopen odfiltrovat tým od negativních vlivů. Projektový manažer je spojovacím článkem mezi vrcholovým managementem a týmy pověřenými skutečnou realizací projektu. Zajišťuje řádný průběh projektu, pravidelně informuje o jeho průběhu a dbá o dodržování schváleného harmonogramu a rozpočtu.

web image
web image

Finance a backofficeUdržujeme firmu v provozu – počítejte s námi

Ve finančním oddělení řešíme vše, co není čistě technického charakteru. Staráme se tu o finance, controlling, fakturace, daně, pojištění, vozový park, ale také odpovídáme za chod recepce a záležitosti HR.

Know-how je na vysoké úrovni, známe výše uvedenou problematiku nejen na úrovni České republiky, ale i zahraničí. To má logické vysvětlení vzhledem k našim pobočkám v USA a práci pro zahraniční zákazníky. Poskytujeme také poradenství našim zaměstnancům.

Kromě zajištění hladkého provozu naší kanceláře se hlavní úkoly týkají i financování - od našich dodavatelů, přes zákazníky až po naše zaměstnance.

Tým KPCS by bez této podpory nemohl pracovat. A co je stejně důležité - poskytujeme služby nejen profesionálně, ale také s úsměvem.

Sales, Marketing a Product managementVšechno je o našich zákaznících

V KPCS máme výjimečné obchodníky. Jsou to lidé, kteří jsou odborníky ve svém oboru - od udržování vztahů se stávajícími zákazníky, přes získávání nových zákazníků až po řešení složitých obchodních problémů. Seniorní obchodníci mají také velmi dobré znalosti o produktech společnosti Microsoft. Pouze tak můžeme porozumět potřebám našich zákazníků a najít nejvhodnější řešení konkrétních problémů.

Marketingový tým jim pomáhá v jejich práci. S přechodem na digitální technologie víme, že marketing je nový prodej. Členové marketingového týmu se starají o zákazníky i mimo specifické obchodní případy. A když obdržíte třeba pozvánku na seminář přání k novému roku, je to díky nim.

Aby byl výsledek pro zákazníky vždy co možná nejlepší, oba týmy spolupracují s ostatními odděleními KPCS, protože každý je expertem ve své oblasti působení.

web image

Virtuální 360° prohlídka kanceláří KPCS