Nejsme tu sami

Podnikáme odpovědně.

Touch the future. #DigitalOrganization

Dodržujeme etiku v podnikání

Jsme a chceme i nadále být spolehlivým zaměstnavatelem a obchodním partnerem. Dodržujeme platné zákony a dodržujeme níže uvedené normy, protože si uvědomuje dopady našeho podnikání. Je pro nás důležité, aby tyto normy respektovali nejen naši zaměstnanci, ale také všichni, kterých se naše podnikání dotýká. Podnikat odpovědně je pro nás důležité.

Jsme proti všem formám korupce a zneužívání důvěrných informací. Transparentnost a čestnost v podnikání je pro nás klíčová.

web image

Zdraví, bezpečnost při práci a worklife balance

Zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců je prioritou, stejně jako vyváženost mezi pracovním a osobním životem. Podporujeme flexibilitu našich zaměstnanců, až již jde o zaměstnance s dětmi či sendvičovou generaci, starající se o děti a seniory.

web image

Ekonomická udržitelnost

Naše podnikání je založeno na špičkových technologiích, a proto se také aktivně podílíme na jejich popularizaci a inovacích. Pomáháme firmám růst využíváním moderních technologií a digitalizace.

web image

Genderová rovnost a zákaz diskriminace

Nabízíme všem zaměstnancům stejnou příležitost z pohledu kariéry a odměňování bez ohledu na pohlaví, národnost, náboženství, rasu, věk, zdravotní postižení, sexuální orientaci, politický názor, nebo sociální či etnický původ. Stejně tak požadujeme od zaměstnanců a spolupracujících osob, aby jednali v souladu s nediskriminační politikou.

web image

Sociální odpovědnost

Cítíme potřebu pomáhat, a to zejména těm, kteří si sami pomoci nemůžou. Nejsme a nikdy nebudeme lhostejní.

web image

Informační bezpečnost

Dbáme na to, abychom eliminovali všechna rizika spojená s narušením informační bezpečnosti a chránili tak data a systémy našich zaměstnanců, obchodních partnerů a zákazníků. Zároveň provádíme trvalou osvětu v této oblasti, abychom omezili růst kybernetické kriminality a zneužívání informací.

web image